Contoh Khutbah Jum’at, Teks Khutbah Jumat Lengkap dengan Doanya, Singkat Dan Penuh Berkah


Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Selanjutnya, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat Islam kepada kita, dan memberi kesempatan untuk berkumpul di sini dalam rangka menjalankan ibadah Jumat.

Hadirin jamaah yang dirahmati Allah,

Pada kesempatan kali ini, mari kita bincangkan tentang pentingnya menjaga hati dan perilaku kita sebagai umat Islam. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, Surah Al-Hujurat ayat 13:

“Ya ayyuhal ladzina aamanu, la yaskhar qawmun min qawmun asa anyakunu khairan minhum, wala nisaun min nisaun asa anyakunna khairan minhunna…”

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum laki-laki mengolok-olok kaum laki-laki yang lain, boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok). Dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain, boleh jadi perempuan yang diolok-olokkan itu lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok).”

Pesan ini mengajarkan kita untuk menjaga sikap dan tutur kata kita, serta tidak saling mengolok-olok, merendahkan, atau mencela satu sama lain. Sebagai umat Islam, kita harus senantiasa menjunjung tinggi akhlak mulia dan budi pekerti yang baik dalam setiap aspek kehidupan kita.

Hadirin jamaah yang dirahmati Allah,

Menjaga hati dan perilaku kita juga berarti menjaga hubungan baik antara sesama manusia. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, Surah Al-Hujurat ayat 10:

“Innama al-mu’minuna ikhwan, fa aslihu bayna akhawaykum…”

“Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu…”

Kita sebagai umat Islam harus selalu berusaha menjaga persatuan, mempererat tali silaturahmi, dan menghindari perpecahan di antara sesama Muslim. Kita harus saling tolong menolong, saling mengasihi, dan saling memaafkan, sehingga tercipta kehidupan yang penuh kedamaian dan harmoni.

Hadirin jamaah yang dirahmati Allah,

Dalam menjaga hati dan perilaku kita, salah satu senjata yang ampuh adalah doa. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, Surah Ghafir ayat 60:

“Wa qaalaa rabbukum ud’uuni astajib lakum…”

“Dan Tuhanmu berfirman: ‘Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Ku-kabulkan.'”

Marilah kita selalu berdoa kepada Allah SWT agar Dia memberikan kita kekuatan untuk menjaga hati dan perilaku kita. Marilah kita memohon ampunan-Nya atas kesalahan dan dosa-dosa kita, serta memohon petunjuk-Nya dalam setiap langkah yang kita ambil.

Doa yang kita panjatkan kepada Allah pada kesempatan ini adalah:

Allahumma a’innii ‘ala ikhwani wa akhawati fi kulli makaan, waj’alnaa ummatan wahidatan mohajjibin ghairu muhtalifiin.

Ya Allah, tolonglah kami dalam menjaga hubungan baik dengan saudara-saudara kita di mana pun kami berada, dan jadikanlah kami umat yang bersatu, terjaga dari perpecahan.

Allahumma ghfir lanaa dhunubanaa wa israafanaa fi amrinaa, wa thabbit aqdaamanaa wa anshur rahmatika ‘alaynaa.

Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dan jangan biarkan kami melampaui batas dalam urusan kami. Tetapkanlah langkah-langkah kami dan limpahkanlah rahmat-Mu atas kami.

Akhirul kalam, wassalamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian contoh teks khutbah Jumat lengkap dengan doanya yang dapat disampaikan saat ibadah sholat Jumat. Menyampaikan khutbah Jumat, merupakan suatu amalan yang baik dan memberikan kita keberkahan yang banyak dari Allah SWT. Semoga bermanfaat.

 

halaman 2

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah semata. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad ﷺ, keluarga, serta sahabat-sahabatnya yang mulia. Selanjutnya, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberi kita kesempatan untuk berkumpul di sini dan melaksanakan khutbah Jumat.

Hadirin jamaah yang dirahmati Allah,

Pada kesempatan kali ini, mari kita renungkan tentang pentingnya rasa syukur dalam hidup kita sebagai seorang Muslim. Syukur adalah sikap menghargai, mengakui, dan bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah berfirman dalam Surah Ibrahim ayat 7:

“Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu memberitahukan: “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih.” (QS. Ibrahim: 7)

Rasa syukur bukan hanya terwujud dalam ucapan, tetapi juga dalam tindakan nyata. Kita harus menghargai dan memanfaatkan setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Dengan bersyukur, kita akan semakin mendekatkan diri kepada-Nya dan mendapatkan tambahan nikmat-Nya.

Hadirin jamaah yang dirahmati Allah,

Selain itu, dalam menghadapi cobaan dan ujian dalam hidup, kita harus memiliki keyakinan yang teguh bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah takdir dan kehendak Allah. Allah berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 286:

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.” (QS. Al-Baqarah: 286)

Ketika kita menghadapi tantangan hidup, marilah kita berusaha menghadapinya dengan sabar, tawakal, dan berdoa kepada Allah. Allah berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 45:

“Dan mohonlah pertolongan (dengan) sabar dan salat. Dan sungguh, yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu.” (QS. Al-Baqarah: 45)

Dalam setiap doa kita, marilah kita memohon kepada Allah agar memberikan kita kekuatan, petunjuk, dan rahmat-Nya dalam menghadapi segala ujian dan cobaan di dunia ini.

Sesungguhnya doa adalah senjata terkuat umat Muslim dalam menghadapi segala situasi. Dengan doa, kita menyadari bahwa kita adalah hamba yang lemah dan hanya Allah-lah tempat kita meminta pertolongan.

Marilah kita mengakhiri khutbah ini dengan doa kepada Allah SWT:

Allahumma a’innii ‘alaa thikrika wa syukrika wa husni ‘ibadatik.

Ya Allah, tolonglah kami agar senantiasa ingat dan mengingat-Mu, mensyukuri nikmat-Mu, dan beribadah kepada-Mu dengan sebaik-baiknya.

Ya Allah, berikanlah kami kekuatan, petunjuk, dan rahmat-Mu dalam menghadapi ujian dan cobaan hidup ini.

Ya Allah, jadikanlah kami hamba yang selalu bersyukur dan tawakal kepada-Mu, serta mendapatkan tambahan nikmat dan rahmat-Mu.

Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan terimalah amal ibadah kami.

Akhirul kalam, wassalamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

 

halaman 3

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah semata. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad ﷺ, keluarga, serta sahabat-sahabatnya yang mulia. Selanjutnya, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di masjid ini untuk melaksanakan ibadah Jumat.

Hadirin jamaah yang dirahmati Allah,

Di dalam hidup ini, kita seringkali menghadapi berbagai cobaan, tantangan, dan ujian. Namun, sebagai umat Muslim yang beriman, kita harus memiliki keyakinan dan keimanan yang kokoh bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini adalah takdir dan kehendak Allah. Allah berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 286:

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.” (QS. Al-Baqarah: 286)

Sebagai hamba Allah yang taat, kita harus menjadikan setiap cobaan dan ujian sebagai peluang untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Ketahuilah bahwa di balik setiap ujian yang Allah berikan, terdapat hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil. Allah berfirman dalam Surah Al-Ankabut ayat 2-3:

“Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan: ‘Kami telah beriman’, sedangkan mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya Kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang pendusta.” (QS. Al-Ankabut: 2-3)

Hadirin jamaah yang dirahmati Allah,

Dalam menghadapi ujian dan cobaan hidup, kita dianjurkan untuk selalu bersabar dan tawakal kepada Allah. Allah berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 155:

“Dan sungguh Kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.” (QS. Al-Baqarah: 155)

Kita harus mengingat bahwa kesabaran bukanlah kelemahan, tetapi merupakan bentuk kekuatan spiritual yang bisa membantu kita melewati masa-masa sulit. Melalui kesabaran, kita bisa menjaga hati dan pikiran tetap tenang, serta melihat setiap ujian sebagai kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Hadirin jamaah yang dirahmati Allah,

Selain bersabar, kita juga perlu memperkuat hubungan dengan Allah melalui doa. Ketika kita menghadapi kesulitan, kita harus berlari kepada-Nya dengan penuh harapan dan keyakinan bahwa Allah adalah Maha Mendengar dan Maha Mengabulkan doa hamba-Nya yang tulus. Doa adalah senjata terkuat umat Muslim dalam menghadapi cobaan hidup.

Dalam kesempatan ini, mari kita berdoa kepada Allah agar Dia memberikan kita kekuatan, kebijaksanaan, dan keberkahan dalam menghadapi segala ujian dan cobaan di dunia ini. Semoga Allah memberikan kita kemudahan dalam menjalani kehidupan ini, menjadikan kita sebagai hamba yang bersyukur, dan mengangkat derajat umat Islam di seluruh dunia. Aamiin.

Allahumma ghfir lii waliwalidayya, warhamhuma kamaa rabbayaanii shaghiira.

Allahumma a’inni ‘ala thikrika wa shukrika wa husni ‘ibadatik.

Allahumma ahsin ‘aqibatanaa fil-umuri kullihaa, waj’alna khaira ‘amalinaa khawaatimahaa, waj’al hayaatanaa hayaatan tayyibatan, waj’al mautanaa raahatan min kulli sharr.

Allahumma arzuqnaa husnal khatimah, wa laa tahrimnaa ilaa anfusinaa tarfata ‘ainin.

Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa orang tua kami, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami ketika kami masih kecil.

Ya Allah, tolonglah kami untuk senantiasa mengingat-Mu, bersyukur atas segala nikmat-Mu, dan menjadi hamba yang baik dalam ibadah kepada-Mu.

Ya Allah, sempurnakanlah akhir kehidupan kami dalam segala urusan, jadikanlah amal perbuatan kami yang terbaik sebagai penutup, jadikanlah hidup kami hidup yang baik, dan jadikanlah kematian kami sebagai kebebasan dari segala keburukan.

Ya Allah, berikanlah kepada kami akhir hidup yang baik, dan janganlah Engkau menjadikan satu detik pun dalam hidup kami yang tidak mengingatkan kami akan-Mu.

Aamiin.

Akhirul kalam, wassalamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *