Day: May 16, 2020

Tugas BTAQ Kelas 1

May 16, 2020

Materi untuk Kelas 1 Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah Berorientasi Kurikulum 2013 BTAQ KELAS 1 Memuat… Selamat belajar materi Al Islam kelas 1 Ini adalah latihan soal Pembelajaran 1 Bab.1. AL-QUR’AN Bab.2. AQIDAH Bab.3. AKHLAK Bab.4. IBADAH Bab.5. Bilangan Bab.6. TARIKH    

Read More

AKHLAK – TUGAS KELAS 1

May 16, 2020

Materi untuk Kelas 1 Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah Berorientasi Kurikulum 2013 TUGAS AKHLAK KELAS 1  A. Kerjakan dengan memilih jawaban di samping! Persamaan bohong adalah … atau …. Berbohong atau berdusta termasuk akhlak … Lawan kata bohong adalah … Ciri orang yang bohong Apabila berkata maka dia … Hatinya dipenuhi rasa … Contoh sifat bohong […]

Read More

AQIDAH – Tugas Aqidah Kelas 1

May 16, 2020

Materi untuk Kelas 1 Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah Berorientasi Kurikulum 2013 TUGAS AQIDAH KELAS 1  A. Artikan sifat wajib bagi Allah di bawah ini ! Wujud = …. Qidam = …. Baqa’  = ….. Wahdaniyah  = …. Qudrat  = ….   B. Artikan sifat mustahil bagi Allah di bawah ini ! ‘Adam  = …. Huduts  […]

Read More